לקוח יקר , שים לב!
באחריותך לבצע גיבוי של הנתונים לפני תחילת עבודת הטכנאי.
כמו כן הינך מתבקש לבצע שמירה וסגירה של כל התוכניות הפתוחות.